Olathe Junior High School

OLATHE JUNIOR HIGH SCHOOL

Olathe, Kansas